BİLİMSEL PROGRAM

09:00-12:00 EKG Okuma Kursu
Oturum Başkanı :
Dr. Ekrem Başara
Konuşmacı : Uzm. Dr. Abdurrahman Ersü
12:00-12:10 ARA
12:10-13:00 1.Basamakta Kanser Taramaları
Konuşmacı : Uzm. Dr. Kürşad Akkaya
13:00-13:05 ARA
13:05-13:55 1.Basamakta Otizmi Tanımak
Oturum Başkanı :
Dr. İdris Demir
Konuşmacı : Uzm. Dr. Emre Ürer
13:55-14:00 ARA
14:00-14:50 Bel Ağrısı İle Gelen Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanı :
Dr. Serdar Arduç

Bel Ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım : Medikal ? FTR ? Agoloji ? Cerrahi
Konuşmacı : Doç. Dr. Yahya Güvenç

Bel Ağrısı ile gelen hastada konservatif ve Algolojik Yaklaşımlar
Konuşmacı : Op. Dr. Murat Çobanoğlu

Bel Ağrısı ile gelen hastada cerrahi yaklaşım
Konuşmacı : Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu
14:50-14:55 ARA
14:55-15:40 Salgının Ruhsal Etkileri
Oturum Başkanı :
Uzm. Dr. Çağlar Özmen
Konuşmacı : Doç. Dr. Esra Yazıcı
15:40-15:45 ARA
15:45-16:35 Birinci Basamakta Bağımlılık Yönetimi
Oturum Başkanı :
Dr. Mehtap Aslan
Konuşmacı : Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı
16:35-16:45 ARA
16:45-17:10 Açılış
Dr. Özlem Sezen - AHEF Başkanı
17:10-17:40 1. Basamakta Covid Güncellemesi
Oturum Başkanı :
Dr. Hacı Yusuf Eryazğan
Konuşmacı : Prof. Dr. Hasan Tezer
17:40-17:55 ARA
17:55-18:25 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İlknur Altunay

Psoriasis Yönetiminde Birinci Basamağın Rolü
Konuşmacı : Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy

Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artirit Yönetiminde Birinci Basamağın Rolü
Konuşmacı : Prof. Dr. Cemal Bes
18:25-19:00 ARA
19:00-19:55 1.Basamakta Pre-Diyabet Yönetimi
Oturum Başkanı :
Uzm. Dr. Saide Eda Cebeci
Konuşmacı : Prof. Dr. Kubilay Ükinç
19:55-20:00 ARA
20:00-20:55 Rutin Aşı Takviminde Gözden Kaçanlar ve Yakalama Aşısı
Oturum Başkanı :
Dr. Merve Emlik
Konuşmacılar : Doç. Dr. İsmail Arslan, Doç. Dr. Hüseyin Can
20:55-21:00 ARA
21:00-22:00 1.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Digital Geleceği
Oturum Başkanı :
Uzm. Dr. Murat Çevik
Konuşmacı : Doç. Dr. Serdar Gürel
09:00-09:50 Sözlü Bildiri
Konuşmacı :
Uzm. Dr. Murat Çevik

SS-01 Kahramanmaraş’ta GETAT uygulamaları ve COVID-19 salgını sonrası ilaç ve gıda takviyesi kullanımı
Konuşmacı : Dr.Erol Tokaç

SS-02 Aile Hekimliği Polikliğine Başvuran Atipik Yerleşimli Herpes Zoster Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Konuşmacı : Dr. Cansu Alıcı

SS-03 Bir Üniversite Yerleşkesinde Kadın Öğrencilerin Sigara ve Alkol Bağımlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı : Dr.Canan Tuz Yılmaz

SS-04 Aile Hekimliği Polikliniği’nde Tanı Alan Akut Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Konuşmacı : Dr.Saniye Bayram

SS-05 Akciğere Metastatik Anaplastik Tiroid Kanseri; Olgu sunumu
Konuşmacı : Dr. Murat Bülent Küçükay
09:50-10:00 ARA
10:00-10:40 Hipertansiyon Güncellemesi
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Kerim Güler
Konuşmacı : Prof. Dr. Tevfik Ecder
10:40-10:45 ARA
10:45-11:40 Pnömokok Aşılamasında Son Durumu
Oturum Başkanı :
Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün
Konuşmacı : Prof. Dr. Meltem Taşbakan
11:40:11:45 ARA
11:45-12:40 Vakalarla Aile Hekimliğinde Ağrıya Yaklaşım
Oturum Başkanı :
Dr. Fırat Karadeniz
Konuşmacı : Prof. Dr. Ömer Kuru
12:40-12:45 ARA
12:45-13:15 UYDU SEMPOZYUMU
Dikkat Kırmızı Göz
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Reşat Dabak
Konuşmacı : Prof. Dr. Altan Atakan Özcan
13:15-13:50 ARA
13:50-14:20 UYDU SEMPOZYUMU
Dünya Menenjit Günü: Ülkemizde Meningokok Aşılamasında Neredeyiz?
Oturum Başkanı :
Dr. Rıdvan Karagöz
Konuşmacı : Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici
14:20-14:45 ARA
14:45-15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Tüm nedenlere bağlı Anafilaksi ve PENEPİN
Oturum Başkanı :
Dr. Hüseyin Köz
Konuşmacı : Prof. Dr. Nihat Sapan
15:15-16:00 ARA
16:00-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
HPV ve HPV Aşılarında Güncel Durum
Konuşmacı : Doç. Dr. Murat Gültekin
16:30-17:00 ARA
17:00-17:30 UYDU SEMPOZYUMU
Ağrıyı Yerinde Çöz: Manuel Tıp ve Lokal NSAI’ler
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Konuşmacı : Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
17:30-18:00 ARA
18:00 - 18:30 UYDU SEMPOZYUMU
Vazomotor Rinit Tedavisinde Azelastin
Oturum Başkanı :
Dr. Özlem Sezen
Konuşmacı : Prof. Dr. Metin Yılmaz
18:30 - 19:00 ARA
19:20-20:00 İnme
Oturum Başkanı :
Dr. Yılmaz Sekizkardeş
Konuşmacı : Doç. Dr. Erdem Gürkaş
20:00-20:05 ARA
20:05-21:00 AKILCI ANTİBİYOTİK OTURUMU
Dr. Rıdvan Karagöz
08:30-09:55 Ramazanda Diyabet Yönetimi
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Adem Özkara
Konuşmacılar : Prof. Dr. Mustafa Altay , Dr. Ekrem Başara
09:55-10:00 ARA
10:00-10:40 Aile Hekimlerinin Vertigoya Bakış Açısı
Oturum Başkanı :
Dr. Azat Nantu
Konuşmacı : Doç. Dr. Elif Ateş
10:40-10:45 ARA
10:45-11:15 UYDU SEMPOZYUMU
Okul çağı öncesinde astım tanısı ve yönetimi nasıl olmalı?
Oturum Başkanı :
Dr. Muharrem Görgel
Konuşmacı : Prof. Dr. Bülent Karadağ
11:15:12:00 ARA
12:00-12:40 Kronik Obstüktif Hava Yolu Hastalıklarında Güncel Tedavi Algoritmaları
Oturum Başkanı :
Dr. Harun Mesut Atmacaoğlu
Konuşmacı : Doç. Dr. Züleyha Kaya Bingöl
12:40-12:45 ARA
12:45-13:15 UYDU SEMPOZYUMU
4 Riske Karşı Nimenrix ile Erken Koruma
Oturum Başkanı :
Dr. Yakup Şahin
Konuşmacı : Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdogan
13:15-13:50 ARA
13:50-14:40 Akla Gelmeyen Bir Dispne Nedeni: Pulmoner Hipertansiyon
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Gül Öngen, Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu

Yediden yetmişe nefes darlığının bir nedeni: Pulmoner hipertansiyon
Konuşmacı : Prof. Dr. Gülfer Okumuş

Nedenleri ile pulmoner hipertansiyon
Konuşmacı : Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu

Pulmoner hipertansiyon tedavi takibinde aile hekiminin bilmesi gerekenler?
Konuşmacı : Doç. Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı
14:40-14:45 ARA
14:45-15:15 UYDU SEMPOZYUMU
Atopik Dermatitli Çocuğun Yönetimi
Oturum Başkanı :
Dr. Süleyman Uzun
Konuşmacı : Prof. Dr. Mustafa Arga
15:15-16:00 ARA
16:00-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
D vitamini Eksikliği ve Güncel Tedavi Algoritması
Oturum Başkanı :
Dr. Hazar Cırık
Konuşmacı : Prof. Dr. Kerim Güler
16:30-17:15 ARA
17:15-17:45 UYDU SEMPOZYUMU
AAM tedavisinde Uzun Yol Arkadaşımız Kim?
Oturum Başkanı :
Doç. Dr. Osman Köse

Olgular eşliğinde AAM farmakoterapisine bakış
Konuşmacı : Uzm. Dr. Ömer Faruk Yağlı
17:45-18:30 ARA
18:30-19:15 Oturum Başkanı : Uzm. Dr. Kayhan Süreyya İşgüzar

18:30-18:45 - Gebelik Aşılaması
Konuşmacı : Prof. Dr. Selma Tosun

18:45-19:00 - Kuduz Aşısı
Konuşmacı : Prof. Dr. Selma Tosun

19:00-19:15 - Erişkin Aşılaması
Konuşmacı : Prof. Dr. Oğuz Karabay
19:15-19:25 ARA
19:25-20:25 Tinea Corporise Medikal ve Kozmetik Yaklaşım
Oturum Başkanı :
Dr. Tolga Zafer İPEK
Konuşmacı : Prof. Dr. Nida Kaçar
20:25 20:30 ARA
20:30-21:00 Kapanış