GENEL BİLGİLER
Sempozyum Tarihi

23-25 Nisan 2021

Düzenleyen

AHEF-Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Sempozyum Başkanı

Dr. Rıdvan Karagöz

Sempozyum Genel Sekreteri

Dr. Yakup Şahin

Sempozyum Bilimsel Sekreter

Dr. Hazar Cırık

Sempozyum web sayfası

www.ahefbaharakademisi.org

Katılımcı Sayısı

1.500 (yaklaşık)

Organizasyon

GenX Kongre Organizasyon