KURULLAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Özlem Sezen

2. Başkanlar

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan
Dr. Yakup Şahin

Genel Sekreter

Dr. Hüseyin Güntürkün

Sayman

Dr. Süleyman Uzun

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Hazar Cırık
Dr. Muharrem Görgel
Dr. Rıdvan Karagöz
Dr. Hüseyin Köz